Vizos į Baltarusiją

Atgal

VIZOS Į BALTARUSIJĄ

  Vizos kategorija Forminimo terminas Papildoma informacija
2d.d. 5d.d.
1-kartinė privati viza iki 30d. 65 40 Būtina nurodyti vardą, pavardę, adresą ir telefoną žmogaus, pas kurį vykstama, taip pat jo paso kopiją.
Viza atidaroma pagal draudimo datas.
Maksimali privačios vizos trukmė iki 30 d.
1-kartinė turistinė viza iki 30d. 65 40

Rekia pateikti viešbučio apmokėjimo patvirtinimą su antspaudu ir parašu - rezervacijos per booking.com ir kitas rezervavimo sistemas netinka (viza galioja pagal viešbučio rezervaciją), turistine veikla užsiimančio Baltarusijos subjekto prašymą (originalą arba kopiją), įformintą ant firminio blanko, nurodant turistine veikla užsiimančio subjekto pilną pavadinimą, adresą, telefoną, patvirtintą antspaudu, pagal pateiktą formą; arba sanatorinės-kurortinės (sveikatingumo) įstaigos prašymą, įformintą ant firminio blanko, nurodant jos pilną pavadinimą, adresą ir telefoną.
Maksimali turistinės vizos trukmė iki 30 d.

2-kartinė privati viza iki 30d. 85 50 Būtina nurodyti vardą, pavardę, adresą ir telefoną žmogaus, pas kurį vykstama, taip pat jo paso kopiją.
Viza atidaroma pagal draudimo datas.
Maksimali privačios vizos trukmė iki 30 d.
Daugkartinė privati viza iki 30d. 135 75 Būtina nurodyti vardą, pavardę, adresą ir telefoną žmogaus, pas kurį vykstama, taip pat jo paso kopiją.
Viza atidaroma pagal draudimo datas.
Maksimali privačios vizos trukmė iki 30 d.
Daugkartinė privati viza iki 3mėn. 135 75 Gali gauti asmenys, turintys artimų giminaičių, gimusių Baltarusijoje arba jeigu pats asmuo gimęs Baltarusijoje.
(Artimi giminaičiai: vaikai, tėvai, seneliai, sutuoktinis, sutuoktinio(-ės) tėvai arba seneliai).
Reikia pateikti giminystės ryšius patvirtinančius dokumentus, būtinai turi būti originalai.
Daugkartinė privati viza iki 12mėn. 135 75 Gali gauti asmenys, turintys artimų giminaičių, gimusių Baltarusijoje arba jeigu pats asmuo gimęs Baltarusijoje.
(Artimi giminaičiai: vaikai, tėvai, seneliai, sutuoktinis, sutuoktinio(-ės) tėvai arba seneliai).
Reikia pateikti giminystės ryšius patvirtinančius dokumentus, būtinai turi būti originalai.
Visos anksčiau nurodytos vizų kategorijos vaikams iki 14 metų - 10 Būtinas vaiko gimimo liudijimo originalas ir abiejų tėvų pasų kopijos.
Kapinių lankymas (iki 10d.) - 10 Būtina pateikti pažymą, kad palaidotas giminaitis (nesenesnė 5 metų, kurioje nurodyta, kad kapas prižiūrėtas) ir giminystės ryšį įrodančius dokumentus (originalus).
Vizos kaina vaikams iki 14 metų - 10 Eur.

Visos kainos nurodytos LR piliečiams. Kitiems ES piliečiams ir užsieniečiams dėl vizų forminimo teirautis biure.


Bendros pastabos:

 • Vaikams iki 16 metų privačiai / tranzitinei vizai forminti reikia pateikti gimimo liudijimo originalą ir abiejų tėvų pasų kopijas.
 • Vaikams iki 16 metų ir asmenims virš 65 metų galima padaryti vizą 3 metams.
 • Baltarusijos vizos neperklijuojamos į naujus pasus.
 • Vizos užsakymo diena į vizos forminimo laiką neskaičiuojama.

 

Reikalingi dokumentai:

1. Pasas
   1) pase turi būti nemažiau 2 puslapių vizom klijuoti. Į „kiti įrašai“ vizos neklijuojamos.
   2) pasas turi galioti mažiausiai 3 mėn. po vizos pasibaigimo.
   3) pasas turi būti tvarkingas, nesuplyšęs, nepažeistas.
 
2. 1 nuotrauka (3,5*4,5, spalvota, baltame fone, padaryta neseniau kaip prieš 6 mėn. su padidintu veidu - 70% nuotraukos). Savo klientams biure darome nuotraukas nemokamai! Tik reikia, kad ateitų pats žmogus, kuriam daroma viza.

3. Draudimas. Draudimo suma turi būti nemažesnė nei 10.000 euro, galioti pirmai med.pagalbai ir repatriacijai, galiojimo teritorijoje būtinai turi būti žodis Baltarusija. Galima įforminti pas mus biure.

4. Reikalingi anketiniai duomenys:

 • Kelionės datos;
 • Vardas, pavardė (mergautinė, jei keitėte);
 • Gimimo šalis ir miestas (jeigu gimėte ne Lietuvoj, kelintais metais atvažiavote gyventi į Lietuvą);
 • Namų adresas, telefonas;
 • Darbovietės pavadinimas, pareigos, adresas, telefonas;
 • Vyro/žmonos vardas, pavardė (mergautinė), gimimo datą, gimimo vietą, pilietybė;
 • Paskutinės kelionės datos į Baltarusiją;
 • Ar neturėjo pažeidimų ir nuobaudų (Baltarusijoje).
 Vizos kategorija Forminimo terminas Papildoma informacija
2d.d. 5d.d.
1-kartinė dalykinė viza iki 30d. 65 40 Baltarusijos įmonės, į kurią vykstate, pavadinimas, adresas ir kontaktinis telefonas, bei iškvietimo kopija (hodataistvo).
Viza atidaroma pagal draudimo datas.
Maksimali dalykinės vizos trukmė iki 30 d.
2-kartinė dalykinė viza iki 30d. 85 50 Baltarusijos įmonės, į kurią vykstate, pavadinimas, adresas ir kontaktinis telefonas, bei iškvietimo kopija (hodataistvo).
Viza atidaroma pagal draudimo datas.
Maksimali dalykinės vizos trukmė iki 30 d.
Daugkartinė dalykinė viza iki 30d. 135 75 Baltarusijos įmonės, į kurią vykstate, pavadinimas, adresas ir kontaktinis telefonas, bei iškvietimo kopija (hodataistvo).
Viza atidaroma pagal draudimo datas.
Maksimali dalykinės vizos trukmė iki 30 d.
Daugkartinė dalykinė viza iki 3mėn.* 145 85 Baltarusijos įmonės, į kurią vykstate, pavadinimas, adresas ir kontaktinis telefonas, bei iškvietimo originalas (hodataistvo), bendradarbiavimo sutarties kopija (tarp Baltarusijos ir Lietuvos įmonių), patvirtinta originaliais antspaudais ir vadovo parašu (ant kiekvieno lapo turi būti parašyta "kopija tikra"), pažyma iš darbovietes (ant firminio blanko, rusų kalba), pažyma iš SODROS.
Daugkartinė dalykinė viza iki 12mėn.* 145 85 Baltarusijos įmonės, į kurią vykstate, pavadinimas, adresas ir kontaktinis telefonas, bei iškvietimo originalas (hodataistvo), bendradarbiavimo sutarties kopija (tarp Baltarusijos ir Lietuvos įmonių), patvirtinta originaliais antspaudais ir vadovo parašu (ant kiekvieno lapo turi būti parašyta "kopija tikra"), pažyma iš darbovietes (ant firminio blanko, rusų kalba), pažyma iš SODROS, svidetelstvo o gosudarstvennoj registraciji juridiceskogo lica, patvirtinta Baltarusišku notaru arba išrasas is Reestro (originalas).

*yra papildomų sąlygu. Teiraukitės biure.


Bendros pastabos:

 • Baltarusijos vizos neperklijuojamos į naujus pasus.
 • Vizos užsakymo diena į vizos forminimo laiką neskaičiuojama.

Reikalingi dokumentai:

1. Pasas
   1) pase turi būti nemažiau 2 puslapių vizom klijuoti. Į „kiti įrašai“ vizos neklijuojamos.
   2) pasas turi galioti mažiausiai 3 mėn. po vizos pasibaigimo.
   3) pasas turi būti tvarkingas, nesuplyšęs, nepažeistas.
 
2. 1 nuotrauka (3,5*4,5, spalvota, baltame fone, padaryta neseniau kaip prieš 6 mėn. su padidintu veidu - 70% nuotraukos). Savo klientams biure darome nuotraukas nemokamai! Tik reikia, kad ateitų pats žmogus, kuriam daroma viza.

3. Draudimas. Draudimo suma turi būti nemažesnė nei 10.000 euro, galioti pirmai med.pagalbai ir repatriacijai, galiojimo teritorijoje būtinai turi būti žodis Baltarusija. Galima įforminti pas mus biure.

4. Reikalingi anketiniai duomenys:

 • Kelionės datos;
 • Vardas, pavardė (mergautinė, jei keitėte);
 • Gimimo šalis ir miestas (jeigu gimėte ne Lietuvoj, kelintais metais atvažiavote gyventi į Lietuvą);
 • Namų adresas, telefonas;
 • Darbovietės pavadinimas, pareigos, adresas, telefonas;
 • Vyro/žmonos vardas, pavardė (mergautinė), gimimo datą, gimimo vietą, pilietybė;
 • Paskutinės kelionės datos į Baltarusiją;
 • Ar neturėjo pažeidimų ir nuobaudų (Baltarusijoje).
Dėmesio! Europos Sąjungos piliečiams vykti automobiliu į Rusiją tranzitu per Baltarusiją šiuo metu yra draudžiama. Kelionė galima tik autobusu (Per Latvijos Respubliką)  ir lėktuvu. Daugiau informacijos galite sužinoti  Baltarusijos ar Rusijos pasienio postuose.

 Vizos kategorija Forminimo terminas Papildoma informacija
2d.d. 5d.d. Vaikams iki 14 metų (5d.d.)
1-kartinė tranzitinė viza 35 20 10 Būtina turėti Rusijos vizą. Jei vykstate į Ukrainą yra papildomų salygų*.
2-kartinė tranzitinė viza 45 30 10 Būtina turėti Rusijos vizą. Jei vykstate į Ukrainą yra papildomų salygų*.
Daugkartinė tranzitinė viza 85 50 10 Būtina turėti daugkartinę Rusijos vizą arba leidimą gyventi Rusijoje / Ukrainoje*.

* Baltarusijos tranzitinėms vizoms į Ukrainą reikalingi papildomi dokumentai:

 • Vykstant į svečius – kviečiančio Ukrainos piliečio paso kopija, adresas ir telefonas;
 • Vykstant komerciniais tikslais – bendradarbiavimo sutarties kopija (tarp Ukrainos įmonės ir Lietuvos piliečio / įmonės);
 • Vykstant turistiniais tikslais – rekia pateikti apmokėto viešbučio patvirtinimą su antspaudu ir parašu (viza galioja pagal viešbučio rezervaciją).


Bendros pastabos:

 • Vaikams iki 16 metų privačiai / tranzitinei vizai forminti reikia pateikti gimimo liudijimo originalą ir abiejų tėvų pasų kopijas.
 • Baltarusijos vizos neperklijuojamos į naujus pasus.
 • Vizos užsakymo diena į vizos forminimo laiką neskaičiuojama.

 

Reikalingi dokumentai:

1. Pasas
   1) pase turi būti nemažiau 2 puslapių vizom klijuoti. Į „kiti įrašai“ vizos neklijuojamos.
   2) pasas turi galioti mažiausiai 3 mėn. po vizos pasibaigimo.
   3) pasas turi būti tvarkingas, nesuplyšęs, nepažeistas.
 
2. 1 nuotrauka (3,5*4,5, spalvota, baltame fone, padaryta neseniau kaip prieš 6 mėn. su padidintu veidu - 70% nuotraukos). Savo klientams biure darome nuotraukas nemokamai! Tik reikia, kad ateitų pats žmogus, kuriam daroma viza.

3. Draudimas. Draudimo suma turi būti nemažesnė nei 10.000 euro, galioti pirmai med.pagalbai ir repatriacijai, galiojimo teritorijoje būtinai turi būti žodis Baltarusija. Galima įforminti pas mus biure.

4. Reikalingi anketiniai duomenys:

 • Kelionės datos;
 • Vardas, pavardė (mergautinė, jei keitėte);
 • Gimimo šalis ir miestas (jeigu gimėte ne Lietuvoj, kelintais metais atvažiavote gyventi į Lietuvą);
 • Namų adresas, telefonas;
 • Darbovietės pavadinimas, pareigos, adresas, telefonas;
 • Vyro/žmonos vardas, pavardė (mergautinė), gimimo datą, gimimo vietą, pilietybė;
 • Paskutinės kelionės datos į Baltarusiją;
 • Ar neturėjo pažeidimų ir nuobaudų (Baltarusijoje).
 Vizos kategorija Forminimo terminas Papildoma informacija
2d.d. 5d.d. Vaikams iki 14 metų (5d.d.)
1-kartinė grupinė viza (nuo 5 žmonių) 35 20 10 Grupinei turistinei vizai rekia pateikti viešbučio apmokėjimo patvirtinimą su antspaudu ir parašu (viza galioja pagal viešbučio rezervaciją), kuriame būtų nurodyti visi keliaujantieji, taip pat kviečiančios Baltarusijos kvietimo kopiją.
Viza kultūros, mokslo ir technikos bei sporto renginių dalyviams*
Viza atidaroma pagal draudimo datas.
Maksimali turistinės vizos trukmė iki 30d.

* Būtina pateikti:

 • kvietimo originalą arba faksimilinę kopiją, įformintą pagal pavyzdį (DOC) ant firminio Baltarusijos organizacijos blanko;
 • sutarties (kontrakto, susitarimo dėl bendradarbiavimo, varžybų grafiko, renginių plano) tarp Baltarusijos ir užsienio organizacijos kopiją;
 • prašymo originalą arba faksimilinę kopiją Lietuvos Respublikos organizacijos, nurodant asmenų pareigas.Bendros pastabos:

 • Vaikams iki 16 metų vizai forminti reikia pateikti gimimo liudijimo originalą ir abiejų tėvų pasų kopijas.
 • Vizos užsakymo diena į vizos forminimo laiką neskaičiuojama.

 

Reikalingi dokumentai:

1. Pasas
   1) pase turi būti nemažiau 2 puslapių vizom klijuoti. Į „kiti įrašai“ vizos neklijuojamos.
   2) pasas turi galioti mažiausiai 3 mėn. po vizos pasibaigimo.
   3) pasas turi būti tvarkingas, nesuplyšęs, nepažeistas.
 
2. 1 nuotrauka (3,5*4,5, spalvota, baltame fone, padaryta neseniau kaip prieš 6 mėn. su padidintu veidu - 70% nuotraukos). Savo klientams biure darome nuotraukas nemokamai! Tik reikia, kad ateitų pats žmogus, kuriam daroma viza.

3. Draudimas. Draudimo suma turi būti nemažesnė nei 10.000 euro, galioti pirmai med.pagalbai ir repatriacijai, galiojimo teritorijoje būtinai turi būti žodis Baltarusija. Galima įforminti pas mus biure.

4. Reikalingi anketiniai duomenys:

 • Kelionės datos;
 • Vardas, pavardė (mergautinė, jei keitėte);
 • Gimimo šalis ir miestas (jeigu gimėte ne Lietuvoj, kelintais metais atvažiavote gyventi į Lietuvą);
 • Namų adresas, telefonas;
 • Darbovietės pavadinimas, pareigos, adresas, telefonas;
 • Vyro/žmonos vardas, pavardė (mergautinė), gimimo datą, gimimo vietą, pilietybė;
 • Paskutinės kelionės datos į Baltarusiją;
 • Ar neturėjo pažeidimų ir nuobaudų (Baltarusijoje).
Bevizio režimo galiojimo teritorija Forminimo terminas Papildoma informacija / Reikalingi dokumentai
1-2 d.d.
Gardinas ir jo rajonai* 10 Eur + draudimas

Reikalingi dokumentai / duomenys:

 • ne mažiau nei 3 mėn. galiojantis pasas;
 • kelionės draudimo polisas (jį galite įsigyti mūsų biure).
 • adresas ir telefonas (arba viešbučio rezervacija) žmogaus, pas kurį planuojate apsistoti Baltarusijoje (Gardino ar Bresto srityje).


Svarbi informacija:

 • į Baltarusiją vykstantys užsienio šalies piliečiai šalyje be vizos gali praleisti iki 10 parų;
 • atvykstantys užsienio turistai turi turėti pinigų lankymuisi Baltarusijoje. Vienai dienai numatyta 22 EUR suma grynaisiais;
 • jei turistas ketina būti ilgiau nei 10 paras ar už bevizio teritorijos ribų, jis gali būti traukiamas administracinėn atsakomybėn už įstatymų pažeidimą.
Brestas ir jo rajonai**

* Gardinas (ir visi rajonai) ir parkas "Augustavo kanalas". Kirsti Baltarusijos Respublikos valstybinę sieną galima šiuose pasienio punktuose:

 • Privalkos (Švendubrės);
 • Privalkos (Raigardo);
 • Lesnaja (Rudavka);
 • Bruzgi (Kuznica Bielostockaja).
 • Geležinkelio pasienio kontrolės punkte Gardinas / Kuznica Bielostockaja
 • Gardino oro uoste.


** Brestas ir 4 jo rajonai (Žabinkovskij, Pružanskij, Kameneckij, Svisločskij). Kirsti Baltarusijos Respublikos valstybinę sieną galima šiuose pasienio punktuose:

 • automobilių pasienio kontrolės punktuose Brestas/Terespol; Domačevo/Slovatiči; Pesčatka/Polovcy; Pererov/Beloveža.
 • Geležinkelio pasienio kontrolės punkte Brestas/Terespol.
 • Bresto oro uostas.